De fictieve wereld

 

 

Wat is de grootste kracht van de mensheid?

Daar kun je lang over filosoferen. Sommigen beweren  het vermogen  om lief te hebben, anderen pleiten voor intellegentie. Persoonlijk denk ik dat onze grootste kracht de verbeeldingskracht is.

Denk er maar over na…..als wij geen fantasie hadden gehad, was er nooit vuur geweest, nooit wapens, nooit penniciline. Ook het schrift is niet vanzelf gekomen om van het wiel nog maar te zwijgen.

Als enige diersoort zijn wij mensen in staat om vanuit een idee, een niet fysiek iets, realiteit te maken…een tastbaar object. Als je dat goed beseft, is het wel heel vreemd dat we een scheiding maken tussen realiteit en fantasie. Volgens mij is die grens er helemaal niet en gaat ze naadloos in elkaar over. Want kun je zeggen dat een idee niet echt is? Wanneer wordt iets iets bestaands? En bestaat er überhaupt iets echts? Of is alles wat we om ons heen zien ontsproten aan onze verbeelding en is er eigenlijk iets heel anders?

Van de week was ik in mijn atelier aan het werk. Ik worstelde met een werk, het kwam niet echt uit de verf zoals ik wilde. Het idee kriebelde achter in mijn hoofd, maar werd maar niet helder. Meestal is een werk pas een werk als ik kan benoemen wat ik ermee wil vertellen. Dat wilde maar niet lukken. Tot het moment waarop ik het even op zijn zijkant zette om op te poetsen. Opeens brak het open, kwam er een beeld te voorschijn wat tot dan toe aan het oog ontrokken was. Nieuwe inzichten daalden in. Mijn muze René kwam met een tafeltje aanzetten, bij wijze van presentatie vorm…en eureka! Het idee was geboren.

Dit werk en vermoedelijk nog heel wat werken daarna zullen gaan over de fictieve werkelijkheid en de kracht van deze schemerzone. Wat kan een kunstenaar teweegbrengen als hij zich bewust is van deze kracht en die in wil zetten om een beweging de wereld in te sturen?

Daarover gaat mijn werk “Biotoop van een fictief zoetwatergetijdegebied”. Een semi wetenschappelijk onderzoek over fictie, non-fictie en natuur.

Geluiden van de Zaag

 

The village that I live in, has a lot of talented artist. With a few of them we form some kind of collective, we call ourselves Stuw-Art, named to the bridge that connects our tiny, backdated town to the big world outside.

Every month we gather on the coolest place ever; a nostalgic old factory, hidden behind trees on a remote island, that reminds me of a pirates island; no rules and sovereignty . Every now and then, we exhibit there, sometimes we organize other events. These happenings are always inspiring.

Back in 2014, we had a exhibition going with the theme ” The magic of Air”.

In collaborance with Robert van Heumen, a brilliant sound composer, I worked on a movie clip. Robert recorded the sinister sounds of the present machines and transformed them in eerie and mesperizing sound scapes. I took the same machines and tools on film and edited them to match the rhythm and vibe.

Listen to more work of Robert on http://west28.nl/ZAAG55/

 

 

The process of editing really got me going, so I decided the try an animation as well. I never really did that before, but I absolutely enjoyed every second of making and I’m definitely going to make another one in future!

Since we are a collective, there was so much more art to discover of a bunch of talented artists. Hereby a few pics are included in order to give you an impression. Find out more about the other artists on http://www.stuw-art.nl/

 

 

img_3300 Zaag 55 Robert van Heumen zaag55 Robert van Heumen Leo Jongenotter Locatie Therese Uytenborg en Sandra Blaauw locatie Nora van Krimpen Leo Jongenotter Nora van Krimpen Nora van Krimpen Marina Tramper

Photoshoot!!

 

 

All right, so you need a little patience…..and you have to postpone a few launches ‘cause you have to move out your studio….AGAIN!

Designing is a laborious, non-profit, time consuming activity. Sometimes doubts raise in my mind, whether or not it’s worth all the effort. But then again, once the objects are visualized, I sometimes am astonished myself by their beauty, and believe it or not, I’m very critical on my work!

Last week we had a photoshoot of the “Not so random order” collection, after finishing 11 different models it’s time to show them to the public.

Marta made the pics, and she did an amazing job. What a pleasure it is to work with her! Reliable, responsible, creative and full of energy, driven to the bone. And last but not least, very winsome!

We worked the entire day but what turned out of that labour is awesome! I still need to select and edit about 1000 pics, but couldn’t wait to show the first results;

not so random order#3

 

 

 

 

 

close up

 

 

 

 

 

 

not so random order#1

 

It sucks!

Media tic

Often I consider humanity as being a plague of parasites spreading around the world … Maybe that’s why we detest all other parasitical insects, viruses and other creepy creatures. To underline this statement with a smile, here’s a picture of an installation that I exposed in Rotterdam last summer; It’s called the Media tic (The Dutch … Read more